Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

2. Nákupní řád

3. Zrušení objednávky

4. Způsob dopravy a platební podmínky

5. Vrácení zboží

6. Záruka a reklamace

7. Ochrana osobních údajů

8. Závěrečné informace

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě www.jog-in.cz , jehož provozovatelem

je Jog-in (Veronika Zimová), Ke Strouze 221, 252 30 Řevnice , IČ: 86996673 (dále v tomto textu i jako „prodávající“ či „dodavatel“).

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí :

 • v případě kupujícího, který je spotřebitelem, občanským zákoníkem (zák.č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č.634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • v případěkupujícího, který není spotřebitelem, obchodním zákoníkem (zák.č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Kupující - to je zákazník našeho internetového obchodu (dále i jen „zákazník“). Právní úprava našeho státu rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který není spotřebitelem.

Kupující, který je spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zboží je prodávajícím zpravidla odesláno do pěti pracovních dní, záleží na volbě způsobu dopravy - viz "způsob dopravy a platební podmínky". Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad s cenou za zboží a poštovným dle volby zákazníka.

 • Registrace zákazníka - Neregistrovaný zákazník vyplní po dokončení objednávky základní údaje nutné pro doručení zásilky. Již jednou zaregistrovaný zákazník nemusí znovu své údaje vyplňovat, po přihlášení jsou doplněny automaticky.
 • Výběr zboží -  zákazník si  vybírá   zboží v internetové prodejně na  adrese www.jog-in.cz podle vyobrazení a popisu k jednotlivým výrobkům. Po naplnění virtuálního košíku přejde k pokladně a zvolí způsob dopravy spolu s platebními podmínkami. Odešle objednávku.
 • Potvrzení objednávky - bude prodávajícím zasláno elektronicky  na zákazníkem  uvedenou e-mailovou adresu.
 • Dodací lhůta - zboží skladem je odesláno do 5 pracovních dnů, zboží vyráběno na zakázku dle individuální domluvy. V případě změn bude zákazník informován buď na uvedený e-mail nebo telefonicky.

ZPŮSOB DOPRAVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nabízíme následující kombinace dopravy a platby :

 • platba bankovním převodem (platba předem) - k ceně zboží se připočítává pouze poštovné a balné v částce 120,- Kč  a zboží je odesláno Českou poštou nejpozději do 3 pracovních dní po připsání platby na účet uvedený v pokynech pro platbu. Variabilním symbolem je číslo objednávky. Při ceně objednaného zboží nad 3.000,- Kč poštovné a balné ZDARMA! Pokud zákazníkem zvolená platba předem nebude na náš účet připsána do sedmi kalendářních dnů od námi odeslaných pokynů k platbě, bude objednávka z naší strany zrušena a zboží vráceno do prodeje.
 • platba dobírkou (při převzetí zboží od přepravce) - k ceně zboží se připočítává poštovné a dobírkovné v celkové výši 150,- Kč včetně DPH a zboží je odesláno do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky. Při ceně objednaného zboží nad 3.000,- Kč poštovné ZDARMA!
 • osobní odběr (platba při vyzvednutí zboží) - poštovné ani balné zákazník v tomto případě neplatí. Je nutné vyčkat na e-mail informující o přichystání zboží. Poté si zákazník balíček vyzvedne v jogovém studiu "Jog-In Dobřichovice (dle telefonické domluvy), V Zahradách 1084/27,  252 29 Dobřichovice.
 • Mimo ČR prodávající zboží zasílá pouze po domluvě.

NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníkům, kteří si objednají zboží a již odeslanou zásilku na dobírku nevyzvednou, vznikne povinnost uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží a manipulační poplatek . ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel zašle zboží na adresu : Veronika Zimová, Ke Strouze 221, 252 30 Řevnice.  Přiloží písemné odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a požadovaný způsob vrácení peněz. Pokud požaduje vrácení peněz poštovní poukázkou, uvede přesnou adresu. Pokud požaduje vrácení peněz bankovním převodem, uvede číslo účtu. Při vracení peněžní částky poštovní poukázkou si dodavatel od vracené částky odečte nutné poštovní náklady. Při vracení peněžní částky bankovním převodem se kupujícímu vrátí celá částka. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty. Zboží nesmí být zpět zasláno na dobírku. Takto zaslané zboží nebude ze strany prodávajícího přijato.

Výše uvedené ustanovení však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, nepoškozené a bez známek používání. Radíme zaslat zboží doporučeně, případně zásilku pojistit. Zboží lze vrátit i osobně na výše uvedenou adresu oproti potvrzení o převzetí, pro vrácení peněz platí stejné podmínky jako při zaslání poštou.

Při splnění všech podmínek o vrácení zboží Vám bude kupní cena zboží zaslán do 10 pracovních dní ode dne doručení vraceného zboží.

ZÁRUKA A REKLAMACE

 • Záruku na vady zboží poskytuje prodávající v délce 24 měsíců spotřebiteli a 12 měsíců kupujícímu, který spotřebitel není. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Zjistí-li kupující v záruční době vady zboží, je povinen uplatnit reklamaci  u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Zboží kupující zašle na adresu : Veronika Zimová, Ke Strouze, 252 30 Řevnice. K reklamovanému zboží kupující přiloží doklad o koupi a popis vady. Reklamované zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude přijato! Prodávající rozhodne o reklamaci do 5 pracovních dní od obdržení reklamovaného zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně za účelem úspěšného splnění smlouvy a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimkou jsou externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.1.2012.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop